Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

abcde
6506 1540
Reposted fromDavyJones DavyJones viasucznik sucznik

July 02 2015

abcde
Reposted fromFero Fero viasucznik sucznik
abcde
Reposted fromXavax Xavax viasucznik sucznik
abcde
5699 f460
Reposted fromFinrod Finrod viasucznik sucznik
abcde
8219 8b04

There are two kind of parrots
Reposted fromcontroversial controversial viasucznik sucznik
abcde
3515 8ad1 500
wwa
Reposted frommysoul mysoul viasucznik sucznik
abcde
Reposted frompseikow pseikow viasucznik sucznik
abcde
8795 3001 500
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viasucznik sucznik
abcde
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viasucznik sucznik
abcde

dobbyfreelife:

kittenanarchy:

rainbow-ginger-butterfly:

My cat has been weighing himself 20 times a day on the FitBit scale… and FitBit is dutifully logging it. - Imgur

he just keeps getting fatter. when will he stop

This made me laugh too hard

Reposted fromwerhamster werhamster viasucznik sucznik
abcde
Reposted fromzachlanny zachlanny viasucznik sucznik
abcde
1455 7840
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viasucznik sucznik
abcde
4145 49ca
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
abcde
2851 c04c 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viasucznik sucznik
abcde
4154 09e4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
abcde
4166 0e98 500
Reposted fromcontroversial controversial viasucznik sucznik

June 29 2015

abcde
Reposted fromkjn kjn viasucznik sucznik

June 22 2015

abcde
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viasucznik sucznik
abcde
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viasucznik sucznik
7635 0da2
Reposted fromidiod idiod viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl